Pole tekstowe: Śladami historii
Pole tekstowe: Dyrekcja
Pole tekstowe: Sekretariat
Pole tekstowe: Oferta edukacyjna
Pole tekstowe: Kadra pedagogiczna
Pole tekstowe: Dzieci z autyzmem
Pole tekstowe: Organizacje szkolne 
i zajęcia pozalekcyjne Pole tekstowe: Z życia szkoły
Pole tekstowe: Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych
w Stalowej Woli
Pole tekstowe: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie.”
Maria Grzegorzewska
Pole tekstowe: Terapia i metody pracy
Pole tekstowe: Misja i wizja
Pole tekstowe: Sport

Twórcy strony:   Agnieszka Marchut, Zuzanna Mikuła

Administratorzy:   M.Pieńczewska, A.Kolano, Ł.Szczerbiński

 

Pole tekstowe: Stowarzyszenie
Pole tekstowe: Punkt konsultacyjny
dla dzieci z autyzmem
Pole tekstowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pole tekstowe: Oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem 
i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: I ty możesz pomóc.
Przekaż

na Stowarzyszenie NADZIEJA
Nr KRS: 0000180506

Zespół Szkół nr 6 Specjalnych
Al. Jana Pawła II 21

37 - 450 Stalowa Wola

tel. (015) 842 10 31

fax: 015 842 10 31

e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl

 

Pole tekstowe:  

Drodzy Rodzice,


Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 
kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 
niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem,
na wszystkich etapach edukacyjnych.

Szkoła oferuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
zajęcia w grupach przedszkolnych,
naukę w szkole podstawowej, gimnazjum,
szkole przysposabiającej do pracy i w szkole zawodowej.

Jeżeli Wasze dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia
w rozwoju, pomocy w przygotowaniu się do roli ucznia
czy dostosowania warunków, metod i treści nauczania
do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.